Aktiviteter i samband med Europeiska Logopedidagen

Måndagen den 6:e mars är det Europeiska Logopedidagen och årets tema är som tidigare nämnt dysfagi och ätsvårigheter. Denna dag kommer uppmärksammas på olika sätt runtom i Sverige och på de olika lärosätena. 
- I Uppsala kommer det den 3/2 hållas föreläsningar under eftermiddagen samt att man har chans att träffa och prata med logopedstudenter på BMC under fredagen. 
- På KI kommer det vara en föreläsning den 11/3 som handlar om sväljsvårigheter hos vuxna - vanliga symtom och åtgärder.
- Den 6/3 kommer studenterna i Lund kommer stå och informera om logopedi, dysfagi, SLOSS och SLOF på BMC
- I Linköping så är det sektionsvecka (v.10) med en mängd olika inspirationsföreläsningar
- I Göteborg kommer logopedstudenter stå och dela ut förtjockningsmedel till kaffet som kåren bjuder på under måndagen den 6/3 

Alla dessa evenemang är öppna för alla och är till för att sprida kunskap om logopedi, dysfagi och ätsvårigheter.