Inspirerade av priset 'Årets Logoped' som delas ut av Svenska logopedförbundet har Sloss infört det ärofyllda priset 'Årets Logopedstudent'. Känner du en logopedstudent som har utmärkt sig alldeles extra under det senaste året? Kanske har hen medverkat i något spännande projekt som direkt eller indirekt rör logopedi, varit en god studiekamrat, skrivit en riktigt bra uppsats, eller gjort något annat kul inom fältet…?

Tveka i så fall inte att nominera denne till 2019 års Logopedstudentpris! Skriv en kort motivering på max 160 ord och skicka den till info.sloss@gmail.com eller via kontaktformuläret nedan. (Nomineringen är stängd för i år!)

Vinnaren kommer att presenteras under Logopedstudentdagarna i Linköping 2018


Årets logopedstudent 2018

Göteborsstudenten Viktoria Front valdes till årets logopedstudent 2018.

Viktoria Front har sedan dag 1 på logopedutbildningen spridit glädje och kunskap runtom sig. Hon har under hela studietiden varit aktiv i utbildningsrådet och där tagit mycket stort ansvar för att driva studentfrågor på olika sätt. Hon har också varit aktiv i Connexus Tuba, logoped- och audionomstudenternas introduktionskommitté, och därigenom bidragit till att nya studenter känt sig välkomna. Som kurskamrat kan man alltid räkna med Viktoria. Knappt hinner man ställa en fråga om oklarheter i kursplaner innan Viktoria hunnit skicka iväg ett mail till kursansvarig. Dåliga dagar finns hon alltid där och frågar hur man mår. Till möten fixar Viktoria gott fika och ser till att inget glöms bort. Hennes framtida kollegor kan skatta sig lyckliga!

Årets logopedstudent 2017

Stockholmsstudenten Maria Rossana Moretta valdes till årets logopedstudent 2017. 

Rossana är den av oss som har koll på allt, alltid har med sig fika till grupparbeten och ser till att vi andra är mätta, alltid är mest förberedd och är många gånger mer kunnig än föreläsarna i vissa ämnen. Hon är även engagerad som forskningsassistent i ett projekt om barns språkutveckling vid Stockholms Universitet. Att hon dessutom är flytande i fem språk och bara bott i Sverige sex år och är på den språkliga nivå hon är idag tycker vi är ännu en bedrift. Hon roddar även allt detta samtidigt som hon är en superb mamma till 8-åriga trillingar. Hon är en fantastisk människa, idol, vän, kursare och kommer bli en stor tillgång till vilken arbetsplats hon än kommer hamna på. 

Årets logopedstudent 2016

Med följande motivering blev Linköpingsstudenten Anna Nilsson vald till årets logopedstudent 2016.

Anna är en inspirerande och engagerad logopedstudent på många sätt. Dels har hon gjort ett strålande jobb i logopedprogrammets styrelse, där hon som kassör noggrant höll reda på sektionens ekonomi. Hon är aktiv inom Operation Smile Unga Volontärer där hon jobbar för allas rätt att kunna le. Anna håller också i en röstgrupp för studenter vid Medicinska Fakulteten där hon hjälper studenter att få en bättre och mer hållbar röst. Utöver detta jobbar hon extra på en högstadieskola där hon hjälper och stöttar ungdomar som har språkliga svårigheter. Man skulle kunna tro att engagemang inte räcker till så mycket mer, men faktum är att Anna också engagerar sig helhjärtat i hennes kurskamrater, där hon på ett pedagogiskt och inspirerande sätt hjälper och stöttar oss som ibland behöver en puff i rätt riktning.
Jag tycker att Anna ska belönas med Logopedstudentpriset för att hon berikar logopedstudentvärlden med hennes otroliga engagemang, glädje och inspirerande utstrålning!

Årets logopedstudent 2015

2015 blev Linköpingsstudenten Lina Ulfsdotter vald till årets logopedstudent!

Lina har under året 14/15 varit otroligt aktiv inom logopedsammanhang. Hon har suttit som ordförande i logopedsektionen och gjort ett mycket bra jobb som detta. Utöver det har hon på sin fritid läst och tecknat för barn på stadsbiblioteket en gång i veckan tillsammans med andra studenter, samt språktränat privat med en pojke med språkstörning. Trots att Lina haft ett fullspäckat schema och alltid haft mycket att göra utöver skolan har hon klarat skoluppgifter och praktik mycket bra. Alltid har hon mött sina vänner med ett varmt leende och haft tid för att umgås. Lina är väl värd årets logopedstudentpris eftersom hon är en god medstudent, vän och förebild för med- och yngrekursare.

Årets logopedstudent 2014

2014 valde Sloss styrelse att ge priset till Frida Andersson från Lunds universitet utifrån följande motivering:

"Årets logopedstudentpris går till en student som under sin studietid visat ett fantastiskt engagemang för både sina egna och andras studier och studiesituation genom att engagera sig inom olika styrelser och axla viktiga poster inom studiesociala sammanhang. Studenten visar på ett starkt engagemang för den logopediska tvärvetenskapligheten, det större perspektivet av hälsa och sjukvård samt både kliniska och akademiska aspekter av logopedi". 

47680749_588029921662155_3608765915920859136_n.jpg
23584849_1908625539152969_193537331_n.jpg
Fotograf: Andrea Ahlfont

Fotograf: Andrea Ahlfont

Frida Andersson tillsammans med Malin Påhls, fd ordförande i sloss

Frida Andersson tillsammans med Malin Påhls, fd ordförande i sloss