Varje utbildningsort nominerar en studentrepresentant som sedan väljs in i styrelsen vid Sloss årsmöte. Verksamhetsår 2017/2018 består styrelsen av ordförande, sekreterare, mail- och webbansvarig, Slof-representant och SRAT-representant, huvudansvarig för logopedstudentdagarna och stadgar ansvarig, sociala medier ansvarig. Styrelsen håller fysiska möten och möten via webben minst 4 gånger årligen.

LINNÉA JOHANSSON
Slof- och SRAT- representant och studentrepresentant i Stockholm
student@logopedforbundet.se

EMMA GABRIELSSON
Ordförande och studentrepresentant i Stockholm
emma.gabrielsson@stud.ki.se

JOHANNA PANSNER
Vice sekreterare och studentrepresentant i Lund
jo0267pa-s@student.lu.se

 

GABRIELLA HEIDENBERG SJÖGREN
Mail- och webbansvarig och studentrepresentant i Uppsala
gabriella.heidenbergsjogren.3762@student.uu.se

JENNIFER NORGREN
Ansvarig för logopedstudentdagarna 2019 och studentrepresentant i Umeå
jennifernorgren95@hotmail.com