Det är en grundläggande mänsklig rättighet att genom kommunikation kunna påverka sina egna livsvillkor. Förmågan att kommunicera genom röst, tal och språk är för många en självklarhet men skador eller sjukdomar kan göra att dessa funktioner blir nedsatta vilket kan leda till försämrad livskvalitet och hälsa.

Logopeder arbetar med att utreda, ställa diagnos och behandla människor i alla åldrar som drabbats av kommunikationssvårigheter p.g.a tal-, röst- och språkstörningar samt ät- och sväljsvårigheter. Logopeder arbetar också med läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna samt med förebyggande röstvård.

De flesta logopeder arbetar inom hälsa och sjukvård t. ex. inom sjukhusens logopedmottagningar, i interprofessionella team, inom habilitering och hälsa och i olika rehabiliteringsverksamheter. Logopeder arbetar även inom skola, i privata verksamheter och vid lärarhögskolor och scenskolor.

Logoped, vad är det? - Studenter från uppsala universitet sjunger