Svenska logopedförbundet (Slof)

Svenska Logopedförbundet (Slof) organiserar den svenska logopedkåren. Slofs styrelse består av yrkesverksamma logopeder som bland annat arbetar med:

 • samarbete med övriga vårdförbund inom Saco

 • internationellt samarbete med logopedförbund inom och utanför Europa

 • Bevakar utvecklingen inom yrket - utvidgning av arbetsmarknad, fortbildning, ökad kunskap kring logopeders kompetens

 • Kontinuerlig kontakt med utbildningarna

 • Fackliga kurser

 • Stämma

 • Stipendier

 • Löner och allmänna anställningsvillkor

 • Remisser

 • Legitimation

 • Specialisering - specialistordning för logopeder

 • Kliniska riktlinjer - handbok för kliniska riktlinjer inom logopedi

Slof har idag ca 2200 medlemmar, varav 340 är studenter (ca 15%). 96% av medlemmarna är kvinnor med en medianålder på 38 år. Från den 1 januari 2015 ingår Slof som en självständig yrkesförening i fackförbundet SRAT.

SRAT

SRAT är ett fackförbund för akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning och representerar audionomer, optiker, flygtekniker, diplomater, tandhygienister med flera.. och nu även logopeder!

logopederna jobbar

SRAT har idag ca 18 000 medlemmar varav 960 är studenter. Fackförbundet är en del av Saco (sveriges akademikers centralorganisation) som samlar 650 000 akademiker i 26 medlemsföreningar.

 
 
logopedstudenter

Medlemskap för studenter

Att bli medlem i SRAT, Slof och Sloss är gratis för studenter och genom medlemsskapet får du bland annat tillgång till kontakt med ditt framtida yrke, karriärstöd, CV-koll, gratis sjukkapitalförsäkring samt möjlighet att teckna andra förmånliga försäkringar. Du får även medlemstidningen 'Logopeden' som ges ut fyra gånger per år samt fackförbundets medlemstidning 'Essens'.

För att ansöka om medlemskap - följ nedanstående länk som tar dig till Svenska logopedförbundets hemsida.