Sloss är en studentorganisation bestående av logopedstudenter i hela Sverige. Verksamheten i Sloss utövas av en nationell styrelse med en förtroendeinvald representant från var och en av de sex logopedutbildningarna: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Styrelsen fungerar som en studentreferensgrupp till Svenska Logopedförbundets (Slof) styrelse och är därav en direktlänk mellan logopedstudenter och den logopediska arbetsmarknaden. Ett av Sloss främsta syften är att göra inträdet på arbetsmarknaden så smidig som möjlig för logopedstudenter.

DSC_0373.JPG

Inom Sloss bollas idéer som rör logopedstudenter på både lokal och nationell nivå till exempel gällande utbildningsfrågor och studiesociala förhållanden. Sloss arbetar för likvärdig utbildning på alla studieorter, verkar för positiv interaktion mellan logopedutbildningar och logopedstudenter i Sverige samt för god kommunikation och ett gott samarbete med såväl Svenska logopedförbundet som med vårt fackförbund SRAT.

Sloss vill arbeta aktivt för att alla logopedstudenters synpunkter och frågor gällande studentfackligt och yrkesinriktat arbete kommer Sloss tillkänna och kan lyftas för diskussion och handling. Varje hösttermin, oftast i oktober i samband med det Nationella utbildningsmötet, anordnar Sloss Logopedstudentdagarna. I samband med logopedstudentdagarna äger Sloss årsmöte rum, då väljs en ny styrelse som sitter nästa verksamhetsår samt en studentrepresentant till Svenska logopedförbundets styrelse. Sloss är även delaktiga i uppmärksammandet av Europeiska Logopeddagen den 6 mars och andra evenemang med syftet att marknadsföra logopedi och logopedyrket. Sloss kan utöver nämnda aktiviteter och arbetsuppgifter lyfta de frågor som styrelsen och studenter är intresserade av.

Tveka inte att höra av dig med tankar om vad Sloss kan tillföra på din studieort!