Logopedutbildning bedrivs i Sverige sedan 1964 och utbildningen ges idag vid sex universitet: Karolinska institutet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Uppsala universitet. Utbildningen omfattar 4 års heltidsstudier, 240 högskolepoäng och leder till logopedexamen som är en yrkesexamen på avancerad nivå (magisterexamen). Logopedutbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar studier inom lingvistik, fonetik, psykologi, logopedi och medicin. Efter examen utfärdar Socialstyrelsen legitimation.Informationsfilm om stamning från Uppsala universitet.
Filmen belyser vad vetenskapen idag vet om stamning och vilka program som är relevanta.

Elinor Karlsson, student på logopedprogrammet vid Linköpings Universitet, berättar om sin utbildning

I filmen berättar programdirektör, student och en nu yrkesverskam student om logpedutbildningen vid Lunds universitet och om logogpedyrket.

Träffa Malin och Erik som läser på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet.

En logoped arbetar med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Här får du veta mer om Logopedprogrammet på Karolinska Institutet.

Presentationsfilm för Logopedprogrammet vid Umeå universitet