Förbund och föreningar

Röstforum

Röstakademin

Stamningsförbundet

Afasiförbundet

Sociala nätverk och kunskapscenter

Mun-h center - ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett nationellt resurscenter för orofaciala hjälpmedel.

Språkens hus - center för språkstörning och flerspråkighet

Logopedforum  - ett socialt nätverk för professionellt samarbete mellan
logopeder. Här kan du hålla kontakt med dina logopedkollegor, starta egna
grupper och diskutera angelägna ämnen.

PUMA (praktisk utbildning med multimedia användning)

Logopeden i skolan - En blogg om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

Online föreläsningar och kurser

Steven Pinker - Linguistics as a window to understanding the brain

Paul Bloom - How Do We Communicate?: Language in the Brain, Mouth and the Hands (Open Yale courses)

Paul Bloom - foundations: this is your brain (Open Yale courses)

Eva-Kristina Salameh - Stöd för flerspråkiga barn